KOPOBOX 80 i KUP set namijenjen je za ugradnju klasičnih i modularnih uređaja 45x45 u pod.

KOPOBOX 80

KOPOBOX 80

Okvir podne kutije

KUP80

KUP80

Podna kutija